-

1% podatku


Jak każdego roku przekazywać można 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby ws;pomóc nasz klub, należy w odpowiedniej rubryce swojej deklaracji PIT (roczne zeznanie podatkowe) wpisać:
numer KRS: 0000270261
cel szczegółowy: MKS Kluczbork 74.
Uwaga! Uzupełnienie tej drugiej rubryki jest niezbędne, ponieważ środki z  tego tytułu pozyskiwane są poprzez fundację „Młodzi-Młodym!”.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków oraz wyrazić zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz informacji o kwocie jaką podatnik przekazał.

Z właściwym Urzędem Skarbowym należy rozliczyć się do końca kwietnia br. Wszystkie przekazane w ten sposób środki trafią bezpośrednio na realizację najpilniejszych zadań statutowych naszego klubu. Zachęcamy do wsparcia MKS-u Kluczbork w tej właśnie formie!

Wszystkim tym, którzy przekazali nam 1% swojego podatku w latach poprzednich, zarząd klubu składa serdeczne podziękowania!