PRZYPIĘTY

Akredytacje na sezon 2019/2020

Przedstawicieli prasy, radia, telewizji oraz sportowych portali internetowych informujemy, że pozyskanie akredytacji stałej na mecze naszej drużyny w 3 lidze w sezonie 2019/2020, pozyskać można wysyłając nam wypełniony wniosek akredytacyjny, który znajduje się w zakładce Media/Akredytacje.

W przypadku rundy jesiennej 2019 na dokument czekamy do 9 sierpnia (piątek), do godziny 12.00, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mkskluczbork.pl .

Wnioski o akredytacje jednorazowe należy przesyłać maksymalnie do 48 godzin przed planowanym terminem (godziną) rozpoczęcia spotkania, na ten sam adres.

Akredytacje stałe i jednorazowe wydawane są w punkcie usytuowanym przy bramie wjazdowej od strony parku (wjazd dla VIP).