PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

Herb pod ochroną. Powstała klubowa Księga Znaku

Partner marketingowy MKS-u Kluczbork, Studio Reklamy Valdex S.C., przygotowało i wykonało klubową Księgę Znaku. Na dziewięciu stronach znajdują się wszystkie parametry jedynej prawidłowej wersji klubowego herbu, który podczas prac przeszedł przy okazji niewielką transformację swego wyglądu (rebranding). W opracowaniu znajduje się numeracja kolorystyki herbu, jego wersje z wykorzystaniem tła, pole ochronne, typografia oraz przykłady niedopuszczalnych jego modyfikacji.

– Postanowiliśmy prawnie usankcjonować wykorzystanie naszej marki. Herb MKS-u Kluczbork jest w tej chwili chronionym prawnie znakiem towarowym i jego używanie wymaga zgody władz klubu. Chodzi rzecz jasna o wykorzystywanie herbu do działań komercyjnych, zarobkowych i promocyjnych poza strukturami MKS-u Kluczbork. To kolejny krok w kierunku profesjonalizacji klubu – wyjaśnia członek zarządu klubu, Andrzej Rak.

Ochroną znaków towarowych na terenie naszego kraju zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a za używanie ich bez zgody właściciela grożą poważne sankcje karne.

Prawidłowy herb MKS-u Kluczbork (1.08.2019).