WOKÓŁ KLUBU

Zarząd klubu z absolutorium Walnego

Przy 50-procentowym kworum odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia MKS Kluczbork. W trakcie obrad zarząd klubu uzyskał absolutorium za ostatnie trzy lata działalności.

Dokonano wyboru władz klubu na następną kadencję. W skład zarządu weszli: Waldemar Sosin, Wojciech Smolnik, Mieczysław Ścieranka, Jan Kowalik, Wiesław Wątroba, Paweł Łobos, Marek Jański i Waldemar Jonczyk. Dwaj ostatni członkowie to nowe nazwiska przy Sportowej 7.

Podziału funkcji w zarządzie oraz wyboru nowego prezesa zarząd klubu dokona na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się 6 lipca br.