WOKÓŁ KLUBU

Waldemar Sosin dalej na czele MKS-u

Odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie zarządu klubu, który spośród swoich członków wybrał prezesa MKS-u Kluczbork. Przez następne trzy lata na czele naszego klubu stać będzie ponownie Waldemar Sosin. Rolę wiceprezesów pełnić będą Wojciech Smolnik i Paweł Łobos.

Klubowym skarbnikiem został debiutujący we władzach stowarzyszenia Marek Jański. Funkcję sekretarza powierzono Mieczysławowi Ścierance. Członkami zarządu pozostają Jan Kowalik, Wiesław Wątroba oraz nowo wybrany Waldemar Jonczyk.

Życzymy udanej kadencji!