- PIERWSZA DRUŻYNA PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

Karnety i bilety – wiosna 2023!

Od rundy wiosennej sezonu 2022/2023 zajdą spore zmiany jeśli chodzi o sprzedaż biletów i karnetów:

  • Bilety nie będą już sprzedawane na miejsca numerowane, wyjątek stanowić będą karnety, których posiadacze będą mieli zarezerwowane miejsce oznaczone na karnecie;
  • Nie będzie internetowej sprzedaży biletów, bilety i karnety nabywać będzie można wyłącznie w sekretariacie klubu oraz w kasach przed meczami;
  • Nie będą także obowiązywać karty kibica (prosimy jednak o ich zachowanie, gdyż życie pisze różne scenariusze).

Karnety rozprowadzane będą na trybunę krytą, tj. sektor C i D oraz na sektory B,E,A i R uprawniając do wstępu na  9  meczy o mistrzostwo III ligi oraz jeden  mecz pucharowy, który zaplanowany został na 25 lutego 2023 roku ze Stalą Brzeg.

Oferta dotycząca rozprowadzania karnetów jest skierowana dla wielu grup odbiorców, począwszy od emerytów i rencistów, a skończywszy na najmłodszych naszych sympatykach, milusińskich, którzy w obecności rodziców lub opiekunów prawnych będą mogli przyglądać się poczynaniom naszych piłkarzy w trakcie meczu mistrzowskiego.

Tabela 1.

Karnety, uprawnieni, cena

L.p. Rodzaj grupy uprawnionej do nabycia karnetu Cena jednostkowa karnetu w zł
2 Normalny 95 zł
3 Emeryci powyższej 60 roku życia, renciści, inwalidzi, posiadacze karty seniora, dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 r.ż. 65 zł
4 Karnet specjalny dla kobiet oraz dzieci do lat 13* 15 zł

*- dzieci wyłącznie w obecności rodziców lub opiekuna prawnego

Tabela 2.

Bilety

Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy

(Renciści ,emeryci powyżej 60 roku życia, inwalidzi, posiadacze kart seniora, młodzież szkolna oraz studenci do 26r.ż.)

8 zł
Kobiety, dzieci do lat 13 2 zł