ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU KLUBU MKS KLUCZBORK

Prezes zarządu: Waldemar Sosin

Wiceprezesi zarządu: Wojciech Smolnik i Paweł Łobos

Sekretarz: Mieczysław Ścieranka

Członkowie zarządu: Jan Kowalik, Waldemar Jonczyk

Skarbnik: Marek Jański

Dyrektor sportowy: Robert Płaczkowski