WOKÓŁ KLUBU

Jest nowy termin Walnego, przybyć może każdy

Planowane pierwotnie na 1 grudnia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klubu MKS Kluczbork, odbędzie się tydzień później. Nowy termin nadzwyczajnych obrad wyznaczono na 5 grudnia, a posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16.00 (pierwszy termin) i 16.30 (drugi termin). Zwołanie Walnego w trybie pilnym spowodowane było rezygnacją zarządu klubu ze sprawowania władzy, a nastąpiło to 6 listopada br.

Informujemy, że członkiem stowarzyszenia naszego klubu może zostać każdy, kto uzyska rekomendacje minimum dwóch członków zarządu. Ważne, aby dokonać tego przed datą Walnego. Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się na naszej stronie oficjalnej w zakładce Klub/Deklaracja. Miesięczna składka umożliwiająca działanie i głos podczas Walnego wynosi zaledwie 10 złotych miesięcznie.

fot. /mkskluczbork.pl