WOKÓŁ KLUBU

Jak dołączyć do szeregów MKS-u Kluczbork?

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi formalności związanych wstąpieniem do struktur Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku, zarząd klubu informuje, że kwestie te regulują zapisy Statutu Stowarzyszenia. Zgodnie z członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:

Złoży deklarację członkowską na piśmie (do pobrania w biurze klubu lub ze strony www.mkskluczbork.pl) oraz
oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. – Nawet jeśli  ktoś nie zna żadnego członka stowarzyszenia, prosimy o kontakt, a chętnie zaopiniujemy daną kandydaturę – precyzuje wiceprezes Wojciech Smolnik.

Na podstawie deklaracji zarząd klubu podejmuje uchwałę o wpisaniu nowych członków Stowarzyszenia i od tego momentu osoba która złożyła deklarację staje się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia. Składka członkowska wynosi zaledwie 10 złotych miesięcznie.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia określa Statut w § 7, a mianowicie:

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) udziału w pracy sekcji poszczególnych dyscyplin sportu,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
e) udziału w zebraniach, kursach, wycieczkach, zawodach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o rozwój i dobro Stowarzyszenia,
e) zjednywania członków i sympatyków Stowarzyszenia.

 – Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wstępowania w nasze szeregi i decydowania o losach MKS-u – zachęca Smolnik. Przypominamy, że najbliższe, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zaplanowano na 5 grudnia, na godzinę 16.00.

fot. /mkskluczbork.pl