BILETY

ZASADY DYSTRYBUCJI: Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż karnetów i biletów na każdy sezon odbywa się wyłącznie na miejsca siedzące (numerowane), jeśli dany mecz posiada taki status.

Zgodnie z zapisami w/wym. ustawy, na karnetach i biletach umieszczone będzie nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL oraz sektor i numer miejsca siedzącego.

Karnety rozprowadzane są na trybunę krytą, tj. sektor C i D oraz na sektory B i E, A oraz sektor Rodzinny.

Kasy Stadionu Miejskiego otwierane są na godzinę przed każdym meczem. Przy zakupie biletu konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości.

UWAGA! W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 kasy nie będą prowadzić sprzedaży biletów!

INTERNET: Klub prowadzi także sprzedaż biletów w internecie, na stronie: bilet.pax.pl.
UWAGA! Usługa ta przestaje być aktywna trzy godziny przed każdym meczem i dotyczy tylko biletów regularnych bez uwzględnienia jakichkolwiek ulg. Cena takiego biletu jest stała i wynosi 12 zł.

ULGI: Emeryci powyższej 60 roku życia, renciści, inwalidzi, posiadacze karty seniora, dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia.

CENY BILETÓW I KARNETÓW:

  • Bilet regularny kupowany w kasie: 12 zł (zamknięte do odwołania)
  • Bilet regularny kupowany w internecie: 12 zł
  • Bilet ulgowy kupowany w kasie: 8 zł (zamknięte do odwołania)
  • Bilet ulgowy kupowany w internecie: BRAK
  • Bilet dla kobiet i dzieci (do lat 13): 2 zł (zamknięte do odwołania)
  • Posiadacze karnetu na rundę wiosenną sezonu 2019/2020 lub KARNET BINGO: 10 zł
  • Karnet regularny (jedna runda rozgrywkowa): 90 zł
  • Karnet ulgowy (jedna runda rozgrywkowa): 60 zł
  • Karnet dla kobiet z dziećmi (jedna runda rozgrywkowa): 10 zł
  • Karta kibica (konieczna przy posiadaniu karnetu): 5 zł

UWAGA! Przedsprzedaż biletów w sekretariacie klubu nie jest prowadzona.

Informacje o ewentualnej przedsprzedaży biletów oraz organizacji meczów w ramach imprezy masowej podane zostaną w osobnych komunikatach.